Inteligentna video analitika, ki temelji na algoritmih, ki omogočajo prepoznavo vzorcev na video posnetkih v resničnem času. Programska oprema »preiskuje« živo sliko in poskuša iz nje izluščiti določene vzorce, ki naj bi ustrezali ljudem, obrazom ali drugim objektom.

Odvisno od sofisticiranosti sistema lahko zazna, ali se pred kamero nahaja človek ali predmet, z določeno natančnostjo ugotavlja starost in spol posameznika, sledi pojavu, mirovanju in gibanju posameznika ali predmeta.

S pomočjo inteligentne video analitike lahko podjetja in organizacije bolje spoznajo kategorije svojih obiskovalcev in jim prilagajajo svojo ponudbo. Zaradi širokega spektra možnosti, ki jih ponuja inteligentna video analitika, se zanjo zanimajo večji trgovci, kulturne ustanove, oglaševalci, ponudniki elektronskih in poštnih komunikacij. Oglasna sporočila in vsebine je namreč možno dinamično prilagajati ciljnim skupinam glede na značilnosti posameznika, ki se nahaja pred zaslonom.

Primeri video analitike: