Video-nadzorni sistemi postajajo dandanes vse bolj potrebni za video nadzor delovnih procesov, ljudi in premoženja. Čedalje več delovnih procesov zahteva od nas stalno prisotnost, a žal je to nemogoče. Video-nadzorni sistemi omogočajo kontrolo in nadzor delodajalcev in hkrati omogočajo organiziranje optimalnih delovnih procesov, s katerimi bodo ohranili svojo učinkovitost in uspešno nastopali na konkurenčnem trgu.

Oprema video-nadzornih sistemov je v zadnjih letih najhitreje napredovala. Hkrati z razvojem tehnologije so tudi cene opreme postale zelo sprejemljive. Bistvena prednost današnjih video-nadzornih sistemov je nadomeščanje analogne tehnologije z digitalno.

Sestavni deli video-nadzornega sistema so kamere za video nadzor in digitalni snemalnik ter seveda povezave med njimi. Slika prostora, ki jo kamera zajame se prenese v snemalnik, kjer se obdela in po potrebi tudi arhivira v spomin snemalnika. Za zagotovitev kvalitetne slike je potrebna videokamera večje ločljivosti, ločljivost posnete slike, prikazane na lokalnem zaslonu, ki je priključen na snemalnik, pa je odvisna od snemalnika samega. Signal, ki ga kamera oddaja je lahko analogen – analogne kamere za nadzor – ali digitalen – IP kamere. IP kamere uporabljajo paketni prenos podatkov po protokolu TCP/IP. Posnetki, ki se arhivirajo v spomin snemalnika, imajo neko ločljivost in kvaliteto, katero določa snemalnik. Večja kot je ločljivost več spomina zasede določen posnetek.

Pri sami zasnovi sistema naj ne bo edino merilo cena opreme. Vedno se najprej vprašajte, kaj od sistema pričakujete in svoje zahteve ter želje predstavite. Nakup video-nadzornega sistem ni preprosta naloga. Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na končno uporabnost videonadzornega sistema in kakovost slik. Za zasnovo in vgradnjo kakovostnega sistema po sprejemljivi ceni so potrebna leta izkušenj.