Sodobne zgradbe ali objekti, pa naj gre za poslovne stavbe ali naprave za posebne namene, ki so postale naložbe, ki zahtevajo dnevno spremljanje – 24 ur na dan, sedem dni v tednu.

Nepričakovane okoliščine, kot so vlomi, je treba zmanjšati na minimum. Pravočasen in ustrezen odziv v primeru katastrofalnega dogodka, kot je požar ali uhajanja plina je postala prednostna naloga. Glede na veliko število ljudi, ali osebje ali le občasni obiskovalci, dnevno prisotni na predmete, ni več mogoče uporabiti stalni človeški nadzor nad dostopom do nekaterih zgradb ali prostorov.

Cena človeškega dela je vedno večja, medtem ko je človeška napaka ostala stalna grožnja. Glede na zgoraj navedeno, so vse večje zahteve in potrebe različnih elektronskih varnostnih sistemov, od sistema za spremljanje požara, do popolne integracije posameznih podsistemov.

Zaupanje je dobro, nadzor je boljši.

Tehnično varovanje v našem podjetju se izvaja v naslednjih oblikah:

  • videonadzorni sistemi
  • protivlomni sistemi
  • protipožarni sistemi
  • redno vzdrževanje in kontrole brezhibnega delovanja